Historia powstania TU-154

Genezy modelu Tupolew Tu-154 naleA?y doszukiwaA� siA� w latach szeA�A�dziesiA�tych XX wieku. Wtedy bowiem wA�adze ZwiA�zku Radzieckiego doszA�y do wniosku, A?e ich flota lotnicza do celA?w cywilnych jest niezwykle przestarzaA�a. PasaA?erowie mogli bowiem liczyA� na samoloty z napA�dem turboA�migA�owym lub Tu-104. Ten ostatni nie tylko konstrukcyjnie siA�gaA� lat piA�A�dziesiA�tych, ale jeszcze opieraA� siA� o rozwiA�zania stosowane w bombowcach. Remedium na takA� sytuacjA� miaA� siA� staA� nowy odrzutowiec pasaA?erski.

Zanim pomysA� trafiA� do konstruktorA?w Biura Projektowego Tupolew, wA�adze uA�oA?yA�y seriA� wymogA?w. W pierwszej kolejnoA�ci samolot musiaA� zostaA� dostosowany do korzystania z dostA�pnej infrastruktury. Lotniska w ZwiA�zku Radzieckim w tamtym czasie byA�y wrA�cz w opA�akanym stanie. Kolejnym z podstawowych wymogA?w, byA�y moA?liwoA�ci transportowe. Maszyna miaA�a zabraA� na pokA�ad co najmniej 120 osA?b wraz z bagaA?em. Tak sprecyzowane plany zostaA�y przekazane inA?ynierom.

Pierwszy prototyp Tu-154 wzbiA� siA� w powietrze 4 paA?dziernika 1968 roku. W 1972 roku regularne loty rozpoczA�A�y pierwsze, dwa samoloty. Na przestrzeni kolejnych kilkunastu lat konstrukcja byA�a regularnie modyfikowana. InA?ynierowie wprowadzali ulepszenia techniczne, ktA?re sprawiaA�y, A?e Tu-154 nadA�A?aA� za zmieniajA�cymi siA� trendami rynkowymi oraz byA� wyposaA?any w nowoczesne osiA�gniA�cia. Na przestrzeni caA�ej produkcji A�wiatA�o dzienne ujrzaA�o co najmniej kilka wersji Tupolewa. JednA� z najbardziej znanych jest Tu-154B. Jego produkcjA� rozpoczA�to w roku 1977, a gA�A?wnA� zaletA� tego modelu byA�o zwiA�kszenie iloA�ci pasaA?erA?w do 180 osA?b.

Ostatecznie produkcja Tupolewa Tu-154 zakoA�czyA�a siA� w roku 2005. W sumie fabrykA� opuA�ciA�o 926 maszyn rA?A?nych wersji. WiA�kszoA�A� egzemplarzy pozostaA�a w ZwiA�zku Radzieckim. 150 wyeksportowanych samolotA?w trafiA�o do flot osiemnastu krajA?w. Ocenia siA�, A?e do dnia dzisiejszego okoA�o szeA�A�set Tu-154 jest wykorzystywanych w transporcie cywilnym i militarnym. Even at so young an age, he started absorbing teaching methods he admired and would www.healthbenefitstimes.com/how-to-focus-on-studying-tips-for-high-school-and-college-students/ mimic later on.