Znane katastrofy TupolewA?w

JuA? od wielu lat specjaliA�ci do spraw lotnictwa podkreA�lajA�, A?e mimo iA? Tupolew Tu-154 jest dosyA� dobrA� konstrukcjA�, nie ma za duA?o szczA�A�cia. Ten typ samolotu jest praktycznie od samego poczA�tku nA�kany przez liczne wypadki i katastrofy. OgA?lne statystyki mogA� siA� wrA�cz okazaA� sporym szokiem dla kaA?dego z nas.

Od poczA�tku produkcji, czyli roku 1972 odnotowano na caA�ym A�wiecie aA? 66 wypadkA?w Tu-154. NiektA?re byA�y caA�kowicie niegroA?ne i ani pasaA?erowie, ani zaA�oga nie odnieA�li nawet najmniejszych obraA?eA�. W 37 przypadkach jednak mieliA�my do czynienia z powaA?nymi katastrofami, w ktA?rych A?ycie stracili ludzie. Z liczby 37 naleA?y wyA�oniA� aA? 13 zdarzeA�, w ktA?rych liczba ofiar przekroczyA�a 100 osA?b. Dane te bez wA�tpienia sA� dosyA� zatrwaA?ajA�ce i rzutujA� nienajlepszA� opiniA� na Tupolewa 154.

Pierwsza z powaA?nych katastrof miaA�a miejsce juA? w lutym 1973 roku. Bardzo A�atwo policzyA�, A?e jest to jedynie niemalA?e rok po tym, jak Tu-154 zostaA� wprowadzony do produkcji. Samolot naleA?A�cy do radzieckich linii lotniczych AerofA�ot rozbiA� siA� na terenie CzechosA�owacji. AsmierA� poniosA�o 66 osA?b.

NajwiA�kszy szok w opinii publicznej wzbudziA�a katastrofa z 4 paA?dziernika 2001 roku. W tym przypadku Tupolew Tu-154 wykonywaA� lot z Tel Awiwu do Nowosybirska. Samolot nie miaA� A?adnych problemA?w technicznych, mimo to nad Morzem Czarnym zniknA�A� z radarA?w patrolujA�cych. Po przybyciu na miejsce sA�uA?b ratunkowych okazaA�o siA�, A?e Tu eksplodowaA� w powietrzu i rozpadA� siA� na maA�e kawaA�ki. Asledztwo wykazaA�o, A?e przyczynA� wybuchu byA� tragiczny wypadek. Samolot zostaA� bowiem trafiony przez rakietA� wystrzelonA� przez ukraiA�skie wojska podczas A�wiczeA�. W tej katastrofie A�mierA� poniosA�o 78 osA?b.

JeA?eli chodzi o wypadki Tu-154 pod polskA� banderA�, to miaA� miejsce tylko jeden. ByA� jednak na tyle spektakularny i waA?ny, A?e zapisaA� siA� w historii nie tylko Polski, ale i z pewnoA�ciA� A�wiata. OczywiA�cie chodzi o katastrofA� pod SmoleA�skiem. W tym przypadku Tupolew rozbiA� siA� podczas wykonywania prA?bnego podejA�cia do lA�dowania. Na pokA�adzie samolotu znajdowaA� siA� Prezydent RP, dowA?dztwo SiA� Zbrojnych RP oraz polscy parlamentarzyA�ci. Jak na razie przyczyny katastrofy nie sA� znane. Saturdays jaime https://www.crunchytricks.com/2019/02/research-apps-for-android.html usually spent on homework, sometimes studying with classmates.