RozwiA�zania konstrukcyjne Tupolewa

Nie da siA� ukryA�, A?e podczas tworzenia Tu-154 konstruktorzy Biura Projektowego Tupolewa mieli do wypeA�nienia niezwykle ciA�A?kie zadanie. Z jednej strony presjA� wywieraA�y naA�oA?one na nich wymagania. Z drugiej natomiast najwyA?sze organy paA�stwowe, ktA?re mogA�y surowo ukaraA� poraA?kA�. InA?ynierowie starali siA� zatem zastosowaA� moA?liwie najnowoczeA�niejsze oraz najbardziej efektywne rozwiA�zania konstrukcyjne.

Omawiany model Tupolewa jest trA?jsilnikowym samolotem pasaA?erskim. KaA?dy z napA�dzajA�cych agregatA?w zostaA� wykonany w technologii odrzutowej i zapewniaA� sporA� iloA�A� siA�y. To zagadnienie o wiele bardziej szczegA?A�owo zostaA�o jednak potraktowane w dziale dotyczA�cym danych technicznych Tu-154.

JeA?eli chodzi o samA� konstrukcjA�, to zostaA�a ona wykonana w technologii pA?A�skorupowej. Oznacza to mniej wiA�cej tyle, A?e pod pokryciem zewnA�trznym stosuje siA� sporA� iloA�A� wrA�g i podA�uA?nic. KadA�ub taki charakteryzuje siA� sporA� wytrzymaA�oA�ciA� i sztywnoA�ciA� oraz niskA� wagA�. PrzewaA?ajA�cym materiaA�em konstrukcyjnym staA� siA� dural. Jest to nic innego, niA? stop aluminium, miedzi, manganu i magnezu. W ten sposA?b otrzymuje siA� metal, ktA?ry moA?e nie jest nadmiernie odporny na korozjA�, jednak ma A�wietne wA�aA�ciwoA�ci mechaniczne. Aby polepszyA� odpornoA�A� duralu na rdzA�, najczA�A�ciej stosuje siA� platerowanie czystym aluminium.

Podczas startu i lA�dowania piloci Tupolewa Tu-154 majA� do dyspozycji zawieszenie trA?jwA?zkowe i koA�o przednie. Zawieszenie trA?jwA?zkowe oznacza, A?e w kaA?dym z dwA?ch, tylnych zawieszeA� umocowane sA� trzy pary kA?A�.A� RozwiA�zanie takie daje ogromnA� sztywnoA�A� i stabilnoA�A� samolotu. Ponadto umoA?liwia takA?e lA�dowanie nawet na maA�ych lotniskach o infrastrukturze w zA�ym stanie technicznym.

ObsA�ugA� Tu-154 w powietrzu musi siA� zajA�A� czteroosobowa zaA�oga. W kokpicie wymagana jest obecnoA�A� pierwszego i drugiego pilota, nawigatora oraz mechanika pokA�adowego. OczywiA�cie kaA?da z tych osA?b musi przejA�A� szkolenie oraz zapoznaA� siA� z warunkami eksploatacji tego typu samolotu odrzutowego.

He loved puzzles, and craved new concepts in math https://www.topdreamer.com/how-to-help-your-teen-become-a-more-responsible-and-safer-driver-2/ and science.