SmoleA�sk 2010

Nie ulega wA�tpliwoA�ciom, A?e Tupolew Tu-154 byA� ogromnym osiA�gniA�ciem ZwiA�zku Radzieckiego. Samolot ceniony byA� za swoje moA?liwoA�ci oraz zastosowane rozwiA�zania. Niestety jednak karta historii Tu-154 nie jest tak piA�kna i czysta, jak moA?na siA� spodziewaA�. Na staA�e wryA� siA� w niA� tragiczny wypadek, ktA?ry miaA� miejsce 10 kwietnia 2010 roku w pobliA?u lotniska w SmoleA�sku.

10 kwietnia 2010 roku nie miaA� byA� taki tragiczny w swoich zaA�oA?eniach. Tego dnia polska delegacja miaA�a siA� udaA� na obchody 70-tej rocznicy zbrodni katyA�skiej. Samolot Tu-154 36. Specjalnego PuA�ku Lotnictwa Transportowego o godzinie 7:54 odleciaA� z lotniska Warszawa – OkA�cie. Zgodnie z zaA�oA?eniami lot miaA� odbywaA� siA� z prA�dkoA�ciA� 800 km/h i trwaA� jakieA� 75 minut. Praktycznie od momentu startu, lA�dowanie w SmoleA�sku staA�o pod duA?ym znakiem zapytania. Co chwilA� pojawiaA�y siA� bowiem komunikaty o pogarszajA�cych siA� warunkach pogodowych. Nad lotniskiem miaA�a utrzymywaA� siA� gA�sta mgA�a, ktA?ra znacznie ograniczaA�a widocznoA�A�.

Gdy rzA�dowy Tupolew dolatywaA� do SmoleA�ska, prognozy nadal pogarszaA�y siA�. Pomimo tego zaA�oga zdecydowaA�a siA� na prA?bne podejA�cie do lA�dowania. W jego trakcie miaA�y zostaA� sprawdzone rzeczywiste warunki oraz miano oceniA�, czy samolot bA�dzie mA?gA� lA�dowaA�. PrA?bne podejA�cie okazaA�o siA� jednak tragiczne w swoich skutkach. O godzinie 8.41 polskiego czasu Tupolew Tu-154 rozbiA� siA� o ziemiA� w poA�oA?eniu odwrA?conym. Katastrofa miaA�a miejsce okoA�o 350-500 metrA?w od poczA�tku pasa startowego. A�adnemu z czA�onkowi zaA�ogi, ani A?adnemu z pasaA?erA?w nie udaA�o siA� przeA?yA�. Katastrofa byA�a o tyle tragiczna dla paA�stwa Polskiego, A?e na pokA�adzie Tupolewa znajdowaA� siA� Prezydent RP Lech KaczyA�ski z maA�A?onkA�, ostatni Prezydent RP na uchodA?stwie Ryszard Kaczorowski, wszyscy dowA?dcy SiA� Zbrojnych RP oraz ogromna liczba parlamentarzystA?w. WA�rA?d ofiar znaleA?li siA� rA?wnieA? czA�onkowie rodzin katyA�skich, duchowieA�stwo oraz pracownicy Biura Ochrony RzA�du.

Jak na razie A�ledztwo w sprawie przyczyn katastrofy pod SmoleA�skiem trwa. Strona rosyjska zapewnia, A?e z racji na rangA� tragedii doA�oA?y wszelkich staraA�, aby byA�o ono przeprowadzane sumiennie i w sposA?b naleA?yty.

When they came to additional advice a math or science concept he understood, jaime stood beside a small blackboard and explained it to the others.