Tupolew pod polskA� banderA�

Gdy pod koniec lat 60-tych XX wieku pokazano pierwsze prototypy Tu-154, zebraA� on niezwykle pozytywne recenzje. Uznano go nie tylko za nowoczesnA� konstrukcjA�, ale takA?e i ciekawA� technicznie. W zwiA�zku z tym, samoloty tego typu cieszyA�y siA� ogromnA� popularnoA�ciA�. Przez caA�y okres produkcji stworzono niemalA?e tysiA�c sztuk. Mimo iA? wiA�kszoA�A� z nich pozostaA�a w Rosji, to Tupolewa 154 moA?na byA�o spotkaA� chociaA?by w CzechosA�owacji, NRD, BuA�garii, na WA�grzech, czy Ukrainie. Nie inaczej byA�o takA?e i w przypadku rynku Polskiego.

Polacy dosyA� dA�ugo zwlekali z zamA?wieniem Tu-154. Pierwsze sztuki Polskie Linie Lotnicze LOT zakupiA�y dopiero w roku 1986. ZamA?wienie opiewaA�o na czternaA�cie egzemplarzy. KaA?dy z nich miaA� zasiliA� transport osobowy na krA?tkich i A�rednich dystansach. ZamA?wienie byA�o realizowane stopniowo, a kolejne maszyny trafiaA�y do polskiego przewoA?nika na przestrzeni kilkunastu miesiA�cy.

Tupolewy naleA?A�ce do LOTu nie miaA�y jednak za duA?o szczA�A�cia. JuA? w roku 1989 caA�kowicie zmieniaA�a siA� polityka flotowa przewoA?nika. Kierownictwo podjA�A�o wtedy decyzjA� o kupowaniu wyA�A�cznie samolotA?w zachodnich. Tym samym zablokowano wszelakie moA?liwoA�ci skA�adania kolejnych zamA?wieA� w zakA�adach Tupolewa. Co wiA�cej, na uciA�ciu zakupA?w za wschodniA� granicA� nie skoA�czyA�o siA�. Kolejna decyzja mA?wiA�a bowiem o wycofaniu radzieckich samolotA?w z uA?ytku. Ostatni lot rejsowy Tu-154 miaA� miejsce w roku 1993. Ostatni czarter odbyA� siA� juA? trzy lata pA?A?niej.

Wycofywanie TupolewA?w z uA?ytku cywilnego nasunA�A�o pewien pomysA� najwyA?szym wA�adzom paA�stwowym. Mianowicie postanowiA�y one przejA�A� dwie maszyny i wcieliA� je do wojska. W ten sposA?b miano uzyskaA� flotA�, ktA?ra zajA�A�aby siA� przelotami z najwaA?niejszymi osobami w paA�stwie. Pierwszy statek powietrzny zostaA� przejA�ty przez wojsko w roku 1990. Kolejny trafiA� do armii cztery lata pA?A?niej.

Przez kolejne kilkanaA�cie lat dwa Tu-154 sA�uA?yA�y polskim VIPom. Sytuacja zmieniA�a siA� dopiero 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to miaA� miejsce feralny lot Warszawa – SmoleA�sk. Samolot z Prezydentem RP na pokA�adzie rozbiA� siA� podczas podchodzenia do lA�dowania. One teacher who responded to jaime`s enthusiasm was father descottes, a https://www.3ptechies.com/netflix-vpn-services.html gaunt frenchman who taught physics.