UA?ytkownicy TupolewA?w

Mimo iA? powiA�zanie Tupolewa 154 z produkcjA� radzieckA� moA?e nie przywodziA� na myA�l najlepszych skojarzeA�, specjaliA�ci oceniajA�, A?e konstrukcja byA�a caA�kiem udana. Dlatego iloA�A� stworzonych egzemplarzy wynosi okoA�o tysiA�c, a samoloty zostaA�y rozprowadzone praktycznie po caA�ym A�wiecie. Tu-154 moA?na byA�o spotkaA� we flotach latajA�cych wszystkich paA�stw Bloku Wschodniego oraz krajA?w, ktA?re A�ciA�le wspA?A�pracowaA�y ze ZwiA�zkiem Radzieckim.

JeA?eli chodzi o kraje, ktA?re zakupiA�y od ZwiA�zku Radzieckiego Tupolewy 154, to spokojnie moA?na wymieniA� PolskA�, NRD, BuA�gariA�, WA�gry, CzechosA�owacjA�, UkrainA�, RumuniA�, byA�A� JugosA�awiA�, ChiA�skA� RepublikA� LudowA�, Iran, Kazachstan, MongoliA�, KubA�, Uzbekistan, AzerbejdA?an, KoreA� PA?A�nocnA�, czy Turkmenistan. KaA?de z zamA?wieA� opiewaA�o na co najmniej kilka sztuk. W ten sposA?b wA�adze paA�stw zapewniaA�y nie tylko transport dla swoich oficjeli, ale przede wszystkim zaspakajaA�y potrzeby transportu osobowego.

W przypadku polskiej bandery, w 1986 roku dokonano zamA?wienia na czternaA�cie maszyn. PoczA�tkowo ich gA�A?wnym przeznaczeniem byA�o wsparcie floty samolotA?w Polskich Linii Lotniczych LOT. Po niemalA?e dwudziestu latach uA?ytkowania operator lotniczy postanowiA� jednak przestawiA� siA� na maszyny zachodnie. Oczywista byA�a zatem decyzja o wycofaniu Tu-154 z uA?ytku cywilnego. Dwa z wycofanych samolotA?w trafiA�y do wojska polskiego i zajA�A�y siA� przewoA?eniem najwaA?niejszych osA?b w paA�stwie. Maszyny byA�y eksploatowane aA? do 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to jedna z nich rozbiA�a siA� pod SmoleA�skiem. Na pokA�adzie znajdowaA� siA� m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

SpecjaliA�ci od spraw lotnictwa oceniajA�, A?e okoA�o szeA�A�set TupolewA?w 154 moA?e byA� nadal w uA?ytku. Spotyka siA� je zatem nie tylko przy transportach tzw. VIPA?w oraz do uA?ytku militarnego, ale przede wszystkim stanowiA� trzon floty przelotA?w osobowych w paA�stwach maA�o rozwiniA�tych. Z tu-154 korzystajA� linie lotnicze w Albanii, Armenii, Kazachstanie, Kirgistanie, MoA�dawii, Ukrainie, Syrii i Rosji.A� W zwiA�zku z tym lista operatorA?w lotniczych opiewa na co najmniej kilkadziesiA�t pozycji. Jaime convinced him to let visit website him borrow books and spend extra time in the lab in exchange for keeping the lab clean.