Najpopularniejsze wersje TU-154

Tu-154 jest jednym z najwiA�kszych osiA�gniA�A� zakA�adA?w lotniczych Tupolewa. Konstrukcja byA�a oceniana przez ekspertA?w za bardzo udanA� i caA�kiem nowoczesnA�. Z uwagi na te uwarunkowania maszyny te sA�uA?yA�y do celA?w militarnych i cywilnych w niemalA?e dwudziestu paA�stwach. Jako A?e produkcja Tu-154 trwaA�a nieprzerwanie przez 33 lata, nie daA�o siA� uniknA�A� modyfikacji samolotu. Wraz z wprowadzanymi unowoczeA�nieniami technicznymi wyznaczane byA�y kolejne wersje tego Tupolewa.

W roku 1972 do uA?ytku trafiA�y pierwsze dwa odrzutowce pasaA?erskie o oznaczeniu Tu-154. ByA�y one w stanie pomieA�ciA� na pokA�adzie 167 osA?b. Jak to zazwyczaj bywa z pierwszA� seriA�, jest ona traktowana raczej w formie eksperymentu. W trakcie jej eksploatacji inA?ynierowie majA� okazjA� zweryfikowaA� zastosowane rozwiA�zania oraz wprowadziA� pewne modyfikacje. NiemalA?e trzyletnia eksploatacja doprowadziA�a do wprowadzenia na rynek kolejnej wersji. MiaA�o to miejsce w roku 1975, a samolot otrzymaA� oznaczenie Tu-154A. W tym przypadku ulepszenia poszA�y gA�A?wnie w kierunku zwiA�kszenia ciA�gu oraz zapasu paliwa. Co wiA�cej, statek powietrzny otrzymaA� rA?wnieA? dwa miejsca dla pasaA?erA?w wiA�cej.

OczywiA�cie Tu-154A nie jest ostatnim stadium rozwojowym. JuA? w dwa lata po jego prezentacji oczy mA?gA� cieszyA� Tu-154B. Ten charakteryzowaA� siA� przede wszystkim zastosowaniem o wiele nowoczeA�niejszych silnikA?w odrzutowych oraz znacznym zwiA�kszenie kabiny pasaA?erskiej. Teraz mogA�a ona pomieA�ciA� caA�e 180 osA?b. KolejnA� fantazjA� byA�a Tu-154B2. W jego przypadku modyfikacja dotyczyA�a gA�A?wnie wygody awioniki.

Rosjanie po jakimA� czasie pomyA�leli, A?e miA�o byA�oby stworzyA� wersjA� nieco bardziej nastawionA� na transport. Tak wA�aA�nie powstaA� Tu-154S. W jego przypadku warunki eksploatowania wymusiA�y rA?wnieA? zwiA�kszenie udA?wigu. NastA�pne wariacje na temat Tupolewa nie wyszA�y ze sfery prototypu. W modelach Tu-155 i Tu-156 badane byA�o zasilanie czA�A�ci lub wszystkich silnikA?w wodorem lub metanem.

W 1981 roku na proA�bA� Polskich Linii Lotniczych LOT rozpoczA�A�y siA� prace nad nowA� wersjA� Tupolewa. Po niemalA?e trzech latach pierwsze Tu-154M weszA�y do produkcji. CharakteryzowaA�y siA� one gA�A?wnie nowoczeA�niejszymi i bardziej oszczA�dnymi silnikami. DziA�ki temu udaA�o siA� automatycznie osiA�gnA�A� wiA�kszy zasiA�g. When his friend said no, jaime sneaked it out under www.crunchytricks.com/2019/09/how-to-write-newspaper-article.html his shirt.